Месец на претприемништво

Како Stubrand за 2015 Dobra Voda е секогаш на страната на студентите. Студентскиот Парламент при Факултетот за електротехника и информациски технологии за прв пат оваа година го презентираа настанот Месец на претприемништво, а Dobra Voda беше дел од овој настан.