Регионален состанок БЕСТ – Скопје

Добра Вода го поддржа регионалниот состанок на организацијата БЕСТ – Скопје. На регионалниот состанок членовите на локалните групи на БЕСТ од нашиот регион (Црна Гора, Србија, Грција и Турција) организираат тренинзи по различни професионални вештини, како и запознавање со македонската култура, преку различни социјални активности.