Светски ден на водата

По повод светскиот ден на водата, Институтот за јавно здравје на Република Македонија организираше манифестација во Салон 19-19 во КИЦ со детска театарска претстава. На оваа манифестација беа презентирани дел од македонските пакувани води. Dobra Voda со задоволство учествуваше на оваа манифестација.